Bouwrijp maken Veenderij - Veenendaal

Contractvorm met toelichting
Raamovereenkomst.

Opdrachtgever
Ontwikkelingsbedrijf Veeenendaal Oost

Partners
Boot Organiserend Ingenieursburo.

Doel van het totaalproject
Het realiseren van een nieuwbouwwijk.

Duur / fasering / einddatum
Een gefaseerd project voor de duur van drie jaar.
De uitvoering van de eerste deelopdracht start omstreeks 20 april 2016.

Omschrijving werk
Aannemersbedrijf Roseboom heeft onlangs een grote opdracht aangenomen van Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost. Het betreft een raamovereenkomst voor de duur van drie jaar waarbij de eilanden G, O, F en D bouwrijp worden gemaakt ten behoeve van nieuwbouwwoningen. Het bestek is geschreven door Boot Organiserend Ingenieursburo.

In de periode van drie jaar zal er circa 50.000 m3 grondverzet uitgevoerd worden en wordt er circa 7.250 meter aan hoofdriool, 25.000 eenheden aan straatwerk en 1.000 meter aan houten beschoeiing aangelegd. Daarnaast zal de vermoedelijke met asbest verontreinigde grond (circa 500 m3) gesaneerd worden. Ook worden er pompputten geplaatst inclusief persleidingen.

 

Activiteiten

Slopen »
Bodemsanering »
Asbestverwijdering »
Grondverzet »
Bouwrijp maken »
Woonrijp maken »
Warmteleiding netwerk »
Wegtransport »
Zwaar transport »
Kraanverhuur »
Heftruckverhuur »

Contact

ROSEBOOM-EDE

Postbus 211
6710 BE Ede
Galvanistraat 125
6716 AE Ede

T 0318 - 69 69 69
F 0318 - 69 69 79
E info@roseboomede.nl

DIRECT CONTACT

AANNEMERSBEDRIJF
T 0318 - 69 69 69

TRANSPORT
T 0318 - 69 69 66

KRAANVERHUUR
T 0318 - 69 69 66

LinkedIn Facebook Twitter

Contactformulier

Ontwerp & realisatie: Esens Design